شنبه ۴/ دی /۱۴۰۰ ۰۹:۵۶:۰۸
نجف آباد
  • مدیریت پسرانه:آقاي حسين اميني
  • تلفن:03142614131
  • فکس:03142613601
  • آدرس:نجف آباد- خيابان رياضي – تقاطع هفده شهريور

  • مدیریت دخترانه:زهرا سادات هاشمي
  • تلفن:03142614131
  • فکس:03142613601
  • آدرس:نجف آباد- خيابان رياضي – تقاطع هفده شهريور
  • سازمان مرکزی
مقام معظم رهبري: جوانان در هر برههاي از تاريخ كشورها و ملتها، ميتوانند يكي از مهمترين مراكز سعادت يك ملت باشند،علت هم اين است كه جوان از طهارت فطري برخوردار است.
--> --> --> --> --> -->