یکشنبه ۱۳/ تیر /۱۴۰۰ ۰۰:۰۱:۴۳
نجف آباد
  • مدیریت پسرانه:آقاي حسين اميني
  • تلفن:03142614131
  • فکس:03142613601
  • آدرس:نجف آباد- خيابان رياضي – تقاطع هفده شهريور

  • مدیریت دخترانه:زهرا سادات هاشمي
  • تلفن:03142614131
  • فکس:03142613601
  • آدرس:نجف آباد- خيابان رياضي – تقاطع هفده شهريور
  • سازمان مرکزی
قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوست. امام علی (ع)
--> --> --> --> --> -->